Avís legal

I. Dades generals

Barcelona4Seasons, S.C.P (en endavant "B4S"), C/Enric Granados, 99-101 3er 2na Barcelona, NIF: J-63808646 és una empresa minorista dedicada a la mediació d'allotjaments turístics on l'activitat principal es desenvolupa per internet mitjançant la pàgina web localitzada a la URL http://www.barcelona4seasons.com (en endavant "Portal") amb les següents condicions generals:

II. Productes i serveis

B4S presta els seus serveis com intermediari entre el propietari i el client final per el lloguer d'allotjament per estances curtes.

III. Accés i us

L'accés i us del portal és lliure i gratuït

IV. Registre

L'Usuari només necessitarà registrar-se per obtenir informació i quedarà sotmès a les condicions específiques establertes a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

V. Tractament i protecció de les dades de caràcter personal

L'Usuari dona el seu consentiment per que B4S tracti les seves dades personals i les incorpori en els corresponents fitxers, amb la finalitat de (I) facilitar a l'Usuari l'ús del Portal, (II) facilitar a l'Usuari la obtenció de informació sobre productes i serveis del Portal, (III) la gestió, acceptació i/o rebuig de les sol·licituds dels usuaris per adquirir Productes o Serveis a les sol·licituds dels Usuaris, i (V) l'enviament per mitjans electrònics o en suport paper, d'informació relativa al Portal www.barcelona4seasons.com.

Complint la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Usuari pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, sent responsable del seu tractament "Barcelona4Seasons, S.C.P", Trompetes 3, 08003 Barcelona, NIF G63808646. Per a més comoditat. l'Usuari pot exercir aquest dret remitent un e-mail a l'adreça electrònica: info@barcelona4seasons.com.

B4S es compromet a mantenir i guardar les dades de caràcter personal que l'Usuari proporcioni de forma confidencial i evitar l'accés a les dades per part de tercers no autoritzats, encara que no podem garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat de les dades durant la seva transmissió a través de la ret.

VI . Prestacions i serveis

B4S té el dret a canviar, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense responsabilitat alguna, qualsevol aspecte del Portal, incloent hores de operativitat. De la mateixa manera tindrà el dret a imposar límits o restriccions a determinades utilitzacions del Portal.

B4S no garanteix en cap moment que les funcions contingudes al Portal o qualsevol altre material del mateix s'ofereixin ininterrompudament o lliures de qualsevol error, o que el Portal estigui lliure de virus o altres components nocius.

B4S no serà responsable, ni directa ni indirectament, de les interrupcions del Portal que puguin afectar la recepció, processament, acceptació de la informació facilitada a través del Portal.

VII. Comunicacions

Les comunicacions entre B4S i l'Usuari es faran per e-mail (I) quan es dirigeixin a B4S mitjançant info@barcelona4seasons.com o direccions personalitzades i (II) quan es dirigeixin a l'Usuari, a la direcció electrònica que aquest hagi comunicat en el procés de registre com a Usuari.

B4S no serà responsable de les errades que poguessin produir-se durant les comunicacions, inclòs l'esborrat, transmissió incompleta o retard en la remissió, no comprometent-se tampoc a que la ret de transmissió estigui operativa en tot moment.

VIII. Drets de propietat

L'Usuari reconeix i accepta que el Portal està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Sense el consentiment exprés de B4S, l'Usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir qualssevol part del Portal i el seu contingut. L'Usuari no podrà connectar al Portal amb una altra pàgina web sense el consentiment exprés de B4S.

IX. Links i anuncis publicitaris

IX.a Links: Qualsevol unions, enllaços, reenviaments o associacions ("Links") amb altres pàgines, que possibiliti el Portal, no comporten una garantia de B4S a l'Usuari ja que B4S no es fa responsable ni dels continguts, ni dels danys i perjudicis causats per l'accés a aquests Links.

IX.b Anuncis publicitaris: B4S no es fa responsable del contingut dels anuncis publicitaris que puguin figurar la Portal, ni garanteix, ni es responsabilitza de la veracitat, exactitud o validesa dels anuncis publicitaris.

Els acords o negocis que, en el seu cas, puguin arribar l'Usuari i els Tercers, ja sigui mitjançant els anuncis publicitaris o els Links al Portal, són única i exclusivament responsabilitat de l'Usuari i els Tercers.

X. Condicions particulars de reserva d'allotjaments

La consulta de disponibilitat d'un allotjament es lliure i gratuïta. Tot i això per poder efectuar una reserva és imprescindible que l'Usuari accepti les condicions d'arrendament estipulades en un document apart. Per veure les condicions de contracte i us faci clic aquí.

XI. Modificació de les Condicions Generals

B4S podrà modificar i variar en tot moment el contingut total o parcial de les "Condicions d'Us" disponibles i accessibles a peu de cada pàgina del Portal.

XII. Legislació aplicable

Les presents condicions estaran sotmeses a la legislació espanyola. Totes les controvèrsies que puguin sorgir queden sotmeses a la jurisprudència dels Jutjats y Tribunals de Barcelona, Espanya.