Allmän information:

Detta är en webbsida designat för minimum upplösning på 1000x800 med Internet Explorer och Firefox.

Även fast det inte är nödvändigt att undersöka Internet, rekommenderar vi användningen av "cookies" för att kunna ändra på webbsidorna. 

Rådgivning och programering:
Icnea - info@icnea.com - http://www.icnea.com 
Designer: Jordi Cabellos Pruna

ALLMÄNNA VILKOR FÖR www.barcelona4seasons.com WEBBSIDA:


I. Allmänna uppgifter

Barcelona4Seasons S.C.P. (härefter kallad "B4S"), med addressen C/Pelai 12, 7è A, 08001 Barcelona och med skatt nummret NIF: J-63808646, är ett handelsföretag tillägnad av förmedling av semesterbostäder i turistverksamheten. Dens kärnverksamhet är utvecklat genom webbsidan URL http://www.barcelona4seasons.com (härefter kallad "Webbsidan") med de följande Allmänna Vilkoren:

II. Produkter och tjänster

B4S förser tjänser som en mellanhand mellan lägenhetsägare och för de klienter som hyr lägenheten för en kortidsperiod.

III. Tillgång och användning

Tillgången och användningen av Webbsidan är gratis och inga avgifter tas ifrån den.

IV. Registrering

Användaren skall endast registreras för att få information samt kommer användaren att bli utsatt för specifika vilkor som har etablerats i la Ley Orgánica 15/1999, Spansk lag från 13:nde December.

V. Behandling och Skydd av privata personuppgifter  

Användaren ger sitt samtycke för att hans/hennes personuppgifter blir behandlade av B4S och blir tillsatta till sina motsvarande filer, med det ändamålet att (i) underlätta användningen av Webbsidan för användarna, (ii) underlätta användarna för att få information om produkter och tjänster från Webbsidan, (iii) underlätta hanteringen av accepteringen och avvisandet gällandet användarens anmälan om att förvärva någon produkt eller tjänts som erbjudits på Webbsidan, (iv) underlätta lämpligheten och anpassningen för Användarnas begäran av de Produkter och Tjänster som B4S erjbjuder, (v) leverans på elektronisktsätt eller genom pappersformat av information relaterad till www.barcelona4seasons.com    

I överensstämmelse med vad som anges i L.O. Spansk Lag 15/1999 13:nde December om skydd om Personuppfiter, Användaren kan utnyttja sin rätt av tillgång, rättelse, annullering och invändning angående hans/hennes Personuppgifter, som är ansvariga för dess behandling är "Barcelona4Seasons S.C.P.", adress Pelai 12, 08001 Barcelona, NIF G63808646. Användaren kan även skicka e-post till info@barcelona4seasons.com angående ämnet.

B4S lovar att bevara och hålla personuppgifterna försedd av Användaren med konfidentialitet och unvdika att uppgiferna nås av obehöriga tredje parter, även om det inte kan garanteas absolut säkerhet i vårt säkerhetssystem, säkerheten eller okränkbarheten av de uppgifter som ges eftersom de överförs över nätverket. 

VI. Bestämmelser och tjänster

B4S har rätten att ändra, annullera eller avbryta, vid varje given tid samt utan ansvar, något inslag på Webbsidan, inklusive operativ tid. Dessutom har B4S rätt att införa begränsningar eller restriktioner för viss användning av Webbsidan.

B4S garanterar inte på något sätt att de funktioner som finns på Webbsidan eller någon annat av dess funktion fungerar utan avbrott eller utan misstag, eller att Webbsidan är helt utan virus eller annan skadande komponent. 

B4S ansvarar inte direkt eller indirekt, för Webbsidans avbrott som kan påverka mottagningen, behandlingen eller godkännandet av den informationen vilket lämnats via Webbsidan. 

VII. Kommunikation

Kommunikationen mellan B4S och Användaren sker via e-post, (i) när det är riktat åt B4S med e-post adressen info@barcelona4seasons.com eller en anpassad e-post adress, och (ii) när den är riktat åt Användaren, med den e-post adressen som han/hon har givit under registreringsprocessen som Användare. 

B4S har inte något ansvar för fel som kan uppstå i kommunikationen så som, dataradering , ofullständig överföring eller förseningar i sändningen och skall inte vara skyldiga att hålla uppe operativiteten av systemet vid alla tidpunkter.   

VIII. Äganderätt

Användaren skall komma ihåg och acceptera att Webbsidan är skyddat av immateriella och industriella äganderättslagen. Utan ett uttryckligt tillstånd från B4S kan Användaren inte modifiera, låta, låna, sälja, kopiera, återskapa, överföra distribuera eller skapa härledda verk baserat på Webbsidan och dens innehåll . Användaren får inte länka Webbsidan till en annan webbsida, eller återsälja den eller distribuera någon del av denna Webbsida, eller ge en tredje part tillgång till Webbsidan utan B4S samtycke.  

IX. Länkar och banners

IX.a Länkar: Någon som anslutning eller länkar till andra webbsidor (www), som Webbsidan möjlighetsgör, innebär inte en garanti från B4S till Användarna, eftersom B4S inte är ansvarig för innehållet och skadan som orsakats av tillgången till dessa länkar

IX.b Banners: B4S är inte ansvarig för innehållet i de olika Banners som kan visas på Webbsidan, inte heller garanteras eller är skyldig för sanningsenligheten, riktigheten eller giltigheten från dessa Banners, och vi rekommenderar att Användarna kollar och jämnaför informationen som den innhåller. 

De avtal och erbjudanden som, hur som helst, kan nå Användarna eller Tredje Parter, antingen på grund av innehållet, Banners eller på grund av de funna Länkarna, uppnådde eller har uppnåtts via Webbsidan är endast och enbart Användarens och Tredje Partens ansvar.

X. Särskilda vilkor for uthyrning

De frågor angående kontrollering av tillgängligheten av lägenheter är utan avgifter. Hur som helst, för att göra en bokning är det viktigt att Användaren accepterar vilkoren för uthyrningen, vilket är fastställt i ett separat dokument. För att kontrollera vilkoren för användning och uthyrning av lägenheter, klicka här.

XI. Ändring till Allmänna Vilkoren

B4S kan modifiera och ändra helt eller delvis av "Allmänna Vilkor av Användning" tillgängliga och åtkomliga längst ner på varje sida av Webbsidan eller införa nya villkor för användningen vid en viss tidpunkt, med det enda behovet av att berätta om det på Webbsidan med 15 dagars varsel. Dessa ändringar skall tillämpas från och med den dag de träder i kraft

XII. Lagstiftningen tillämpas

De nuvarande villkoren skall vara kontrollerade av Spansk lagstiftning. Alla de kontroverser som kan uppstå är kontrollerade av lagarna i de domstolar i Barcelona, Spanien.