ALGEMENE INFORMATIE:

Deze website is ontworpen voor een minimale resolutie van 1000x800 in Internet Explorer of Firefox.

Hoewel het gebruik van cookies niet nodig is om te surfen op Internet, raden wij het u wel aan om de webpagina's naar uw persoonlijke interesses te kunnen aanpassen. 

Programmatie en evaluatie:
Icnea -  info@icnea.com - http://www.icnea.com 
Design: Jordi Cabellos Pruna

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE www.barcelona4seasons.com:


I. Algemene details

Barcelona4Seasons S.C.P. (hierna "B4S" genoemd), met adres op C/Pelai 12, 7è A - 08001 Barcelona, en BTW-nummer (NIF): J-63808646, is een handelsbedrijf toegewijd aan de bemiddeling in de sector van toeristische appartementen. De hoofdactiviteit van het bedrijf gebeurt via de website met URL http://www.barcelona4seasons.com (hierna "de Website" genoemd) onder de volgende Algemene Voorwaarden:

II. Producten en Diensten

B4S biedt zijn diensten aan als tussenpersoon tussen eigenaars van appartementen en de uiteindelijke huurder voor korte verblijven.

III. Toegang en Gebruik

De toegang en gebruik van de Website zijn gratis en brengen geen kosten met zich mee.

IV. Registratie

De Gebruiker dient zich enkel te registreren om informatie te verkrijgen en is onderworpen aan de specifieke voorwaarden beschreven in de Organische Wet 15/1999 van de Spaanse Wetgeving van 13 december.

V. Verwerking en Bescherming van Persoonlijke Gegevens

De Gebruiker geeft zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens door B4S, die aan de overeenkomstige databanken worden toegevoegd, met het doel om (i) het gebruik van de Website te vergemakkelijken voor de Gebruiker, (ii) het vergemakkelijken voor de Gebruiker om informatie over Producten en Diensten en de Website in te winnen, (iii) het beheren, aanvaarden en weigeren van de Gebruiker om Producten en Diensten aangeboden op de website te verkrijgen, (iv) de geschiktheid en aanpassing van Producten en Diensten door B4S naar aanleiding van aanvragen van de Gebruikers, en (v) de levering, via elektronische middelen of op papier, van informatie betreffende www.barcelona4seasons.com

Overeenkomstig met hetgeen bepaald is in de Organische Wet van de Spaanse Wetgeving 15/1999 van 13 december betreffende Bescherming van Persoonlijke Gegevens, kan de Gebruiker zijn/haar rechten tot toegang, aanpassing of verwijdering van zijn/haar Persoonlijke Gegevens uitvoeren, tegenover "Barcelona4Seasons S.C.P", die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, gedomicilieerd op Pelai 12, 08001 Barcelona, BTW: G63808646. Voor een groter gemak, kan de Gebruiker zijn rechten ook uitoefenen door een e-mail te verzenden naar het elektronische adres: info@barcelona4seasons.com.

B4S belooft om de Persoonlijke Gegevens vertsrekt door de Gebruiker met vertrouwelijkheid te behandelen en te verhinderen dat onbevoegde derde partijen toegang hebben tot deze gegevens, hoewel het geen absolute onkwetsbaarheid van zijn veiligheidssystemen kan garanderen, noch de veiligheid of de onkwetsbaarheid van deze gegevens op het moment dat deze worden verstuurd via het netwerk.

VI. Voorzieningen en Diensten

BS4 heeft het recht om eender welke toepassing op de Website op elk willekeurig moment te veranderen, te verwijden of te onderbreken, inclusief operationele tijd, zonder enige verantwoordelijkheid. B4S heeft ook het recht om grenzen en beperkingen op te leggen voor bepaalde teopassingen op de Website.

B4S garandeert niet dat de functies op de Website of andere beschikbare toepassingen aangeboden worden zonder onderbreking of zonder fouten, noch dat de Website vrij is van virussen of andere schadelijke onderdelen.

B4S is niet verantwoordelijk, direct of indirect, voor onderbreking van de Website dat ontvangst, verwerking of aanvaarding van informatie verstrekt via de Website kan verhinderen.

VII. Communicatie

Communicatie tussen B4S en de Gebruiker zal verlopen via e-mail, (i) wanneer het bestemd is aan B4S via info@barcelona4seasons.com of aangepaste mail, en (ii) wanneer het aan de Gebruiker is gericht, via de elektronische mail die hij/zij opgegeven heeft tijdens de registratie als Gebruiker.

B4S is niet verantwoordelijk voor problemen die kunnen voorkomen in de communicatie, inclusief verwijdering van gegevens, onvolledige overdracht of vertraging in het verzenden, en is niet verplicht om de operativiteit van het systeem ten alle tijde te behouden.

VIII. Eigendomsrechten

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Website beschermd is door de intelluctuele en industriële eigendomswetten. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van B4S, is het de Gebruiker niet toegestaan om de Website en zijn Inhoud te wijzigen, verhuren, verkopen, kopiëren, reproduceren, overdragen, verspreiden of gelijkaardig werk aan te maken. De Gebruiker zal de Website niet linken aan een andere webpagina, noch onderdelen van deze Website verkopen of verdelen, noch toegang tot de Website verschaffen aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van B4S.

IX. Links en banners

IX.a Links: Eender welke connectie of link naar andere webpagina's (www), mogelijk gemaakt door de Website, brengt geen garantie met zich mee van B4S tot de Gebruiker, aangezien B4S niet verantwoordelijk is voor de inhoud en mogelijke schade aangericht door het aanklikken van deze links.

IX.b Banners: B4S is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de banners die op die Website kunnen verschijnen. B4S biedt eveneens geen garanties en is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid of geldigheid van deze banners, en raadt de Gebruikers aan om de informatie na te kijken en te vergelijken met de informatie door deze derde partijen aangeboden.

De overeenkomsten en aanbiedingen die de Gebruiker en derde partijen zouden bereiken, omwille van de Inhoud, de Banners of de beschikbare Links, bereikbaar via de Website, zijn enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en de derde partijen.

X. Specifieke voorwaarden voor verhuur

Het navragen van beschikbaarheid van de appartementen is gratis en brengt geen kosten met zich mee. Echter, om een appartement te boeken, is het noodzakelijk dat de Gebruiker de verhuurvoorwaarden aanvaardt, zoals vermeld in een afzonderlijk document. Om de gebruikersvoorwaarden en huurvoorwaarden van de appartementen te lezen, klik hier.

XI. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

B4S heeft het recht de volledige of gedeeltelijke inhoud van de "Algemene Gebruiksvoorwaarden", beschikbaar en bereikbaar onderaan elke pagina van de website, te wijzigen of nieuwe gebruiksvoorwaarden toe te voegen op elk gegeven moment, met de enige plicht dit  op de Website mede te delen gedurende 15 dagen. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf de dag dat ze van kracht gaan.

XII. Toegepaste wetgeving

De huidige voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. Elke polemiek die zou ontstaan zijn onderworpen aan de wetten van de Rechtbanken en Tribunalen van Barcelona, Spanje.